การเป็นคนแรกของใครสักคน

การเป็นคนแรกของใครสักคน

การเป็นคนแรกของใครสักคนการเป็นคนแรกของใครสักคน
มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่เป็น คนสุดท้าย ของใครสักคน
มันเป็นสิ่งที่ มีค่ามากกว่า