ขาดแฟนไม่เป็นไร

ขาดแฟนไม่เป็นไร

ขาดแฟนไม่เป็นไรขาดแฟนไม่เป็นไร
แต่ขาด Facebook ไป
กูลงแดงตายแน่นอน