คนที่ถูกรัก

คนที่ถูกรัก

คนที่ถูกรักคนที่ถูกรัก ไม่รู้หรอกว่า
คนที่พยายามให้ความรัก มันเหนื่อยแค่ไหน