คนที่เข้มแข็งที่สุดในวันนี้

คนที่เข้มแข็งที่สุดในวันนี้

คนที่เข้มแข็งที่สุดในวันนี้คนที่เข้มแข็งที่สุดในวันนี้ ล้วนเคยผ่านช่วงเวลา
ที่รู้สึกว่าตัวเอง อ่อนแอที่สุดมาแล้ว