คำคมปรัชญา มุ่งสู่ความสำเร็จ ภาษาอังกฤษพร้อมแปล

ถ้าท่านใดต้องการที่จะหาความสำเร็จ หนทางที่จะก้าวสู่เป้าหมาย หาความสำเร็จในชีวิต เรามีคำคม และปรัชญา สู่ความสำเร็จมาให้ได้อ่านกัน ให้กับคนที่กำลังหาแรงบัลดาลใจให้กับตัวเองในชีวิต คิดและทบทวนและพร้อมที่ลุยแล้วก้าวเดินต่อไป ความประสบความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นได้ ถ้าเรามัวแต่นั่งคิดและไม่ได้ลงมือทำ คนอื่นเค้าไปถึงไหนต่อไหนกันแล้ว ขอเพียงแค่ท่านทำการอย่างมีสติ คิดก่อนทำ วันนี้เรามีคำคมความสำเร็จ ของนักปรัชญาของต่างประเทศ บุคคลสำคัญต่างๆ ว่าเค้ามีมุมมองการคิดอย่างไร ลองอ่านดูกันนะ

never_quip

The middle of every successful project looks like a disaster
แปล : ช่วงกลางของ ทุกโครงการที่ประสบความสำเร็จ ดูเหมือนว่า เป็นภัยพิบัติ

The difference between the impossible and the possible lies in a man’s determination
แปล : ความแตกต่างระหว่าง ความเป็นไปได้ และความเป็นไปไม่ได้ อยู่ที่ ความมุ่งมั่นของคน

Hero is an ordinary individual who finds strength to persevere and endure in spite of overwhelming obstacles.
By Christopher Reeves
แปล : วีรชน เป็นเพียงบุคคลธรรมดา ที่มีความเข้มแข็ง ในการพากเพียร บากบั่น และอดทน ต่อการแก้ปัญหา อุปสรรคที่มี อย่างท่วมท้น
โดย คริสโตเฟอร์ รีฟส์

If you haven’t failed 5X as many times as you succeeded you’re not prepared for success
แปล : หากคุณยังไม่ได้ล้มเหลวถึง 5 ครั้ง ก่อนที่ คุณจะประสบความสำเร็จ แสดงว่า คุณยังไม่ได้เตรียมตัวไว้ สำหรับความสำเร็จ

If you aren’t getting rejected on a daily basis, your goals aren’t ambitious enough
แปล : ถ้าเป้าหมายของคุณไม่ได้ถูกปฏิเสธ ทุกวัน แสดงว่า เป้าหมายของคุณจะไม่ทะเยอทะยานพอ

It is a rough road that leads to the heights of greatness.
By Seneca
แปล : ถนนขรุขระ จะนำไปสู่​​ความยิ่งใหญ่ ที่สูงสุด
โดย เซเนกา

Opportunities multiply as they are seized.
Sun Tzu
แปล : เมื่อช่วงชิงเป็นของเราได้ โอกาสจะทวีคูณ
โดย ซุนวู

Entrepreneurs average 3.8 failures before final success.
What sets the successful ones apart is their amazing persistence
By Lisa M. Amos
แปล : ก่อนที่จะสำเร็จ ผู้ประกอบการพบความล้มเหลว เฉลี่ย 3.8 ครั้ง สิ่งที่แยกคนที่ประสบความสำเร็จ ออกจากคนที่ไม่สำเร็จ คือ การยืนหยัดอย่างไม่ลดละ
โดย ลิซ่า เอ็ม เอมัส

If you don’t see yourself as a winner, then you cannot perform as a winner
By Zig Ziglar
แปล : ถ้าคุณไม่เห็นว่า ตัวเอง คือ ผู้ชนะแล้ว คุณก็จะไม่สามารถดำเนินการให้เป็นผู้ชนะได้
โดย ซิก ซิกล้า

Winners have simply formed the habit of doing things losers don’t like to do
Sir Winston Churchill
แปล : ผู้ชนะ ได้สร้างนิสัยในการทำ ในสิ่งที่ผู้แพ้ไม่ชอบที่จะทำ”
โดย เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.
By Colin Powell
แปล : ไม่มีความลับ ที่จะประสบความสำเร็จ
มันเป็นผล จากการเตรียมการ ทำงานอย่างหนัก และการเรียนรู้จากความล้มเหลว
โดย คอลลิน พาวเวล

The best way to predict the future is to invent it.”
Alan Kay, Computer Scientist
แปล : วิธีที่ดีที่สุด ในการทำนายอนาคต คือ การสร้างมันขึ้นมา
โดย อลันเคย์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

Fortune favors the brave
By Publius Terence
แปล : โชคลาภ มักจะเกิคกับ คนกล้า
โดย เบลียส เทอเรน

I’ve always worked very, very hard, and the harder I worked, the luckier I got.”
Alan Bond
แปล : ผมเคยทำงาน หนักเสมอ และยิ่งผมทำงาน ยิ่งหนัก ผมก็ยิ่งได้รับโชคมากขึ้น”
โดย อลัน บอนด์

Talk does not cook rice
By Chinese Proverb
แปล : คำพูด หุงข้าวไม่ได้
โดย สุภาษิตจีน

Failure defeats losers, failure inspires winners
By Robert T. Kiyosaki
แปล : ความล้มเหลวมีชัยต่อผู้แพ้ แต่ ความล้มเหลวเป็นแรงบันดาลใจ ให้ผู้ชนะ
โดย โรเบิร์ต คิโยซากิ

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure
By Bill Cosby
แปล : เพื่อจะประสบความสำเร็จ ความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จของคุณ ต้องมากกว่าความกลัวที่จะล้มเหลว
โดย บิล คอสบี้

If everything seems under control, you’re just not going fast enough
By Mario Andretti
แปล : หากทุกอย่างดูเหมือนว่า อยู่ภายใต้การควบคุม แสดงว่า คุณไปไม่เร็วพอ
โดย มาริโอ แอนเร็ท

Successful and unsuccessful people do not vary greatly in their abilities. They vary in their desires to reach their potential
By Maxwell
แปล : คนที่ประสบความสำเร็จ และคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ มีความสามารถไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ ที่แตกต่างกันมาก คือ ความต้องการ ที่จะไปให้ถึงความฝัน ของพวกเขา
โดย แมกซ์เวล

When I want to think, I sit.
When I want to change, I act
By Japanese Proverb
แปล : เมื่อฉันต้องการ ที่จะคิด… ฉันนั่ง
เมื่อฉันต้องการ ที่จะเปลี่ยน … ฉันลงมือทำ
โดย ภาษิตญี่ปุ่น

There is no such thing as a quantum leap. There is only dogged persistence – and in the end you make it look like a quantum leap.
By James Dyson
แปล ไม่มีสิ่ง ที่เรียกว่า เป็นก้าวกระโดดแบบควอนตัม
มีเพียงการยืนหยัด พากเพียร- และในที่สุด มันจะเกิดผล เหมือนการก้าวกระโดดแบบควอนตัม
โดย เจมส์ ไดสัน

Do or do not. There is no try. “- Yoda
แปล : ทำ หรือ ไม่ทำ ไม่มีการลอง

most things fail
because they never… er… start
แปล : ส่วนมาก ที่ล้มเหลว
เพราะ พวกเขาไม่เคย… เริ่มต้น

Failure is an event, not a person
แปล : ความล้มเหลว คือ เหตุการณ์ ไม่ใช่ เรื่องของส่วนบุคคล

Failure is a lesson, not a defeat
แปล : ความล้มเหลว เป็น บทเรียน ไม่ใช่ ความพ่ายแพ้

Failure does not mean I have disgraced;

it does mean I have dared to try.
แปล : ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่า ฉันได้ศักดิ์ศรี;
มัน หมายความว่า ฉันได้กล้า ที่จะลอง

Failure does not mean I am inferior;

it does mean I am not perfect.
แปล : ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่า ฉัน ไม่ได้เรื่อง;

มัน หมายความว่า ฉันไม่สมบูรณ์แบบ

Failure doesn’t mean you should give up;

It does mean you should try harder.

แปล : ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่า คุณควรจะยอมแพ้

มัน หมายความว่า คุณควรจะเพิ่มความพยายามให้มากขึ้น

Failure does not mean that I will never make it;

it does mean that I need more practice

แปล : ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่า ฉันจะไม่สามารถทำสำเร็จ

มัน หมายความว่า ฉันต้องฝึกฝนมากขึ้น

Failure does not mean that I cannot make it myself ;

it does mean that I can’t go it alone

แปล : ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่า ฉันไม่สามารถทำได้ ด้วยตัวฉันเอง;

มัน หมายความว่า ฉันไม่สามารถทำได้ โดยลำพัง คนเดียว

Failure doesn’t mean that God has abandoned you.

It means that He has a better plan for you
แปล : ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่า พระเจ้าได้ทอดทิ้งคุณ
มัน หมายความว่า ท่านมีแผนดีกว่า ให้คุณ

Changes are inevitable part of life
แปล : การเปลี่ยนแปลง เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

Life is not a battle but a war.

No matter we lose a few battles, but the war must be won
แปล : ชีวิตไม่ได้เป็นการรบ แต่เป็นสงคราม

ไม่ใช่เรื่องร้ายแรง ที่จะแพ้บางสนามรบ แต่จะต้องชนะสงคราม

Anyone who is afraid of failure and afraid to face challenges will never taste success.
แปล : คนที่กลัวความล้มเหลว และกลัวที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทาย จะไม่มีทางที่จะลิ้มรสแห่งความสำเร็จ

There is no sunrise without sunset.
There is no life without death.
There is no success without failures
แปล : มีพระอาทิตย์ขึ้น ก็ต้องมีพระอาทิตย์ตก
มีเกิด ก็ต้องมีตาย
ไม่มีความสำเร็จ ที่ปราศจากความล้มเหลว

Good days give you happiness
Bad days give you experiences;
Both are essential to life.
แปล : วันที่ดี ให้ความสุขคุณ
วันที่เลวร้าย ให้ประสบการณ์คุณ
ทั้งสองอย่าง มีความจำเป็นต่อชีวิต

So every time you don’t succeed, don’t lower your targets but raise your own standards of attempt!!
แปล : ดังนั้น ทุกครั้งที่คุณไม่ประสบความสำเร็จ ไม่ลดเป้าหมายของคุณ แต่การยกระดับมาตรฐานความพยายามของตัวเอง

When A Winner Loses,

He Always Comes Back
To Be A Better Winner!!!
แปล : เมื่อ ผู้ชนะ แพ้
เขา มักจะกลับมา
เป็น ผู้ชนะที่แข็งแกร่งมากขึ้น

Vision without action is a daydream.
Action without vision is a nightmare.
By Japanese Proverb
แปล : วิสัยทัศน์ โดยไม่มีการดำเนินการ คือ การสร้างวิมานในอากาศ
การดำเนินการโดยไม่มีวิสัยทัศน์ คือ ฝันร้าย
โดย ภาษิตญี่ปุ่น

A goal without a plan is just a wish.
Antoine de Saint-Exupéry
แปล : เป้าหมาย ที่ปราศจากแผน เป็นเพียงแค่ ความฝัน

The danger for most of us is not that our aim is too high
and we miss it,
but that it is too low and we reach it.
By Michelangelo
แปล : อันตราย ส่วนใหญ่ของเรา
ไม่ใช่ว่า เราตั้งเป้าหมาย สูงเกินไป และ ทำไม่ได้
แต่เป็น
การเป้าหมายที่ต่ำเกินไป และ เราทำได้

If you don’t have a competitive advantage, don’t compete.
By Jack Welch
แปล : ถ้าคุณไม่ได้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน อย่าลงไปแข่ง
โดย เวลช์แจ็ค

You have to learn the rules of the game.
And then you have to play better than anyone else.
By Albert Einstein
แปล : คุณต้องเรียนรู้กฎของเกม แล้วคุณต้องเล่นให้ดีกว่าคนอื่น
โดย อัลเบิร์ต ไอสไตน์

However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.
By Winston Churchill
แปล : กลยุทธ์แม้จะสวยงามเพียงไร แต่คุณควรดูที่ผล
โดย วินสตัน เชอร์ชิล

Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal, nothing can help the man with the wrong attitude.
By Jefferson
แปล : ไม่มีอะไร จะสามารถหยุด คนที่มีทัศนคติเชิงบวก จากการบรรลุเป้าหมายของเขา
ไม่มีอะไร จะสามารถช่วย คนที่มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องได้
โดย เจฟเฟอร์สัน

It always seems impossible until it’s done
แปล : มันมักจะดูเหมือนว่า เป็นไปไม่ได้ จนกว่าจะเสร็จ