คำสัญญา มันก็แค่ลม

คำสัญญา มันก็แค่ลม

คำสัญญา มันก็แค่ลมคำสัญญา มันก็แค่ลม ที่ออกจากปาก
การกระทำ ต่างหาก ที่จะบอกว่ารักกันแค่ไหน