ตัดเล็บ ตัดผม

ตัดเล็บ ตัดผม


ตัดเล็บ ตัดผม ใส่กระทงจะได้หมดเคราะห์
ส่วนกูคงต้อง ตัดใจเพิ่มลงไป จะได้เลิกคิดถึงมึงสักที