ถ้ามีแฟนแล้วมันเลี้ยงไม่เชื่อง

ถ้ามีแฟนแล้วมันเลี้ยงไม่เชื่อง

ถ้ามีแฟนแล้วมันเลี้ยงไม่เชื่องถ้ามีแฟนแล้วมันเลี้ยงไม่เชื่อง
ก็ลองเลี้ยงหมา ให้มันดูจะได้รู้ว่า ความซื่อสัตย์เป็นยังไง