ที่มอง “เธอกับเขา”

ที่มอง “เธอกับเขา”

ที่มอง “เธอกับเขา”ที่มอง “เธอกับเขา”
ไม่ใช่ว่าเรา “ยังอาลัย”
เพียงแค่เรา “ตกใจ”
ว่าเธอไปคว้า “ตัวอะไร” มาควง !!!