บางสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆ

บางสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆ

บางสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆบางสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆ
บางครั้ง มันก็ทำให้เราค่อยๆชิน