บางเวลา เราก็ต้องใจร้าย

บางเวลา เราก็ต้องใจร้าย

บางเวลา เราก็ต้องใจร้ายบางเวลา เราก็ต้องใจร้าย กับคนที่เรารัก
เพื่อให้ตัวเอง มีค่า ในสายตาเขาบ้าง