ผู้ชายที่ดี ไม่ได้รัก

ผู้ชายที่ดี ไม่ได้รัก

ผู้ชายที่ดี ไม่ได้รักผู้ชายที่ดี ไม่ได้รัก ผู้หญิงที่ดีพร้อมทุกอย่าง
แต่ เค้ารักแค่ ผู้หญิงคนนึง และ รักทุกอย่างที่เธอเป็น