ผู้หญิงที่โสด

ผู้หญิงที่โสด

ผู้หญิงที่โสดผู้หญิงที่โสด ไม่ใช่ไม่มีใครเอา
แต่ เพราะเขาไม่อยาก เอาใครมั่วๆที่หวังจะเอา
แต่ตัวแต่ไม่เอาหัวใจ