รวมพุทธศาสนสุภาษิต ธรรมะสอนใจดีๆ

วันนี้เอาใจ คนที่กำลังศึกษาธรรมมะ คนที่ชอบอ่านคำคมธรรมะ และคำคมสอนใจ การฟังเทศน์ ฟังธรรม นั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยล่ะ การอ่านคำคมธรรมะ สามารถบรรเทาอาการความทุกข์ใจได้ดี เป็นยารักษาทางใจที่ดีที่สุด วันนี้ข้อความโดนๆ.com เลยรวบรวม พุทธศาสนสุภาษิตคำคม คัดสรรเอามาฝากเพื่อนๆให้ศึกษาและได้อ่านกัน หวังว่าคงจะชอบกันนะ

 • เขากล่าวว่า…..ฟ้ากับดินไกลกัน และฝั่งทะเลก็ไกลกัน แต่ธรรมของสัตบุรุษกับของอสัตบุรุษไกลกันยิ่งกว่านั้น.
 • กาลเวลา…..ย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมทั้งตัวมันเอง.
 • บุญอันโจรนำไปไม่ได้…..
 • ผู้เคารพย่อมมีผู้เคารพ…..
 • เมื่อเขาขอโทษ…..ถ้าผู้ใดมีความขุ่นเคือง…..โกรธจัดไม่ยอมรับ…..ผู้นั้นชื่อว่าหมกเวรไว้.
 • ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้…..
 • กาลย่อมล่วงไป…..ราตรีย่อมผ่านไป…..ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น พึงทำบุญอันนำสุขมาให้…..
 • เพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไป…..คนที่รักก็มักหน่าย….
 • ควรระแวงในศัตรู…..
 • ชนะตนนั่นแหละเป็นดี…..
 • ผู้ไม่ประมาท…..ย่อมไม่ตาย…..
 • วาจาเช่นเดียวกับใจ…..
 • ความสุข(อื่น) ยิ่งกว่าความสงบไม่มี.
 • ผู้ใดให้ที่พักอาศัย…..ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง…..ผู้ใดสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้อมตะ.