อากาศหนาวๆ

อากาศหนาวๆ

อากาศหนาวๆอากาศหนาวๆ คนมีแฟน บ่นว่าหนาว
คนไม่มีแฟน บ่นว่าหนาวกว่า