เกิดเป็นหญิง อย่าทำตัวง่ายๆ

เกิดเป็นหญิง อย่าทำตัวง่ายๆ

เกิดเป็นหญิง อย่าทำตัวง่ายๆเกิดเป็นหญิง อย่าทำตัวง่ายๆ
เพราะความอยากได้ ของผู้ชาย
มักจะไม่ได้มาพร้อมกับ ความรัก