เบื่อของเก่า

เบื่อของเก่า

เบื่อของเก่าเบื่อของเก่า ก็ไปหาของใหม่
คนเจ้าชู้หลายใจ ไม่เคยรักใครจริง