แฟนดีดีนั้นมีได้ยาก

แฟนดีดีนั้นมีได้ยาก

แฟนดีดีนั้นมีได้ยากแฟนดีดีนั้นมีได้ยาก แฟนดีมาก ยิ่งยากเข้าไปใหญ่
แฟนดีพร้อม ก็ได้แต่ฝันไป ที่อยากได้ คือคนอ่าน มาเป็นแฟน