แฟนไม่ดีไม่ต้องไปใส่ใจ

แฟนไม่ดีไม่ต้องไปใส่ใจ

แฟนไม่ดีไม่ต้องไปใส่ใจ

แฟนไม่ดี ?ไม่ต้อง ?ไปใส่ใจ

แฟนหลายใจ ?ไม่ต้อง ?ไปสน

แฟนงี้เง้า ?ไม่ต้อง ?ไปทน

แฟนไม่มีเหตุผล ?เลิกคบไป

แฟนจุกจิก ?ไม่ต้อง ?ไปรัก

แฟนเรื่องมากนัก ?ทิ้งเลย ?รู้ไหม

แฟนน่าเบื่อ ?ก็ปล่อยมันไป

เป็นโสดเลย ?สบายใจ ?มีทำไมฟงแฟน